שיח מקצועי בנושא: האוטונומיה של הרופא, מקומו של הרופא בהחלטת הטיפול - מקור מול ביוסימילאר 14/9/2017 תפריט